จีนออกข้อบังคับ ‘สถานรับเลี้ยงเด็กที่บ้าน’ ฉบับทดลอง พัฒนาระบบดูแลเด็ก

ไช่นา เดลี (China Daily) รายงานว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนได้เผยแพร่ข้อบังคับฉบับทดลองว่าด้วยบริการสถานรับเลี้ยงเด็กที่บ้านก่อนหน้านี้คณะกรรมการฯ

ออกข้อบังคับฉบับทดลองเกี่ยวกับผู้ให้บริการสถานรับเลี้ยงเด็กที่บ้าน ซึ่งอยู่ระหว่างการขอความเห็นจากสาธารณชนจนถึงวันที่ 14 เม.ย. โดยผู้ให้บริการเหล่านี้คือหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่พักอาศัยเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี จนถึงอายุ 3 ปี และสามารถดูแลเด็กได้ไม่เกิน 5 คน ส่วนผู้ดูแลแต่ละคนสามารถดูแลเด็กสูงสุด 3 คนผู้ดูแลควรเป็นคนมีประสบการณ์ หรือมีภูมิหลังทางการศึกษาเกี่ยวกับการรับเลี้ยงเด็กและสุขภาพเด็ก และได้รับการฝึกอบรมด้านสุขภาพจิต ความปลอดภัยทางอาหาร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และความปลอดภัยด้านอัคคีภัย โดยผู้ที่มีประวัติด้านจิตเวชและเคยก่ออาชญากรรมจะไม่สามารถประกอบอาชีพนี้ได้ผู้ให้บริการรับเลี้ยงเด็กที่บ้านจำเป็นต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมทั้งพื้นที่อาศัยและพื้นที่เล่น และควรจัดเก็บวิดีโอจากกล้องวงจรปิดไว้อย่างน้อย 90 วันเหมาจัวเยี่ยน

เด็ก จีนออกข้อบังคับ

ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจแห่งกรุงปักกิ่ง กล่าวว่าการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กที่บ้านเป็นส่วนเสริมที่ดีต่อระบบการดูแลเด็กของจีน และสะท้อนความมุ่งมั่นของจีนในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของครอบครัวต่างๆเหมาเสริมว่าข้อบังคับใหม่ยังช่วยเติมเต็มช่องว่างในข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการดังกล่าว และจะทำหน้าที่กำกับดูแลควบคู่สนับสนุนการพัฒนาของหน่วยงานเหล่านี้

ข่าวเกี่ยวกับเด็กเพิ่มเติม>>>>เกินไปไหม สั่งลงโทษเด็ก ป.3 ลุกนั่ง 300 ที จนเดินไม่ได้ ปัสสาวะไม่ออก